g
 

Gärde Wesslau Advokatbyrå är specialiserad på svensk och internationell affärsjuridik.
Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Borås, Jönköping, Helsingborg, Malmö samt Växjö och sysselsätter totalt ett 130-tal medarbetare.


Äkta makar med hemvist i olika länder - vilket lands lag ska tillämpas vid tvist?

Enligt svensk internationell privaträtt (svensk rättslig reglering av privata tvistefrågor som berör mer än ett land) gäller avseende makars förmögenhetsförhållanden vid utlandsbosättning att en svensk domstol skall tillämpa lagen i den stat där makarna, alltså båda två, tog hemvist när de gifte sig vid en tvist mellan makarna om dessa frågor, (lag (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden). Svenska medborgare som bor utomlands väljer mycket ofta att ta ut äktenskapsskillnad i Sverige då förfarandet jämfört med andra länder är enkelt, billigt och går fort.Arbetsmiljö i fokus

Kostnaderna för sjukskrivningar väntas öka från 28 miljarder år 2013 till 37 miljarder år 2018. Sex av tio arbetsplatser saknar ett förebyggande arbetsmiljöarbete. Vad krävs från arbetsgivarnas sida av lagstiftaren? Och vad gör våra myndigheter för att förbättra situationen?Rådgivning på hög höjd

Malin Wikström fick bokstavligen en flygande start när hon började på Gärde Wesslau för tretton år sedan. Idag är hon specialist på de villkor som gäller svenska flygplatser, och hjälper bland andra Swedavia att navigera genom regelverken.Mode, ångduschar, nöjespark, teater, samebyar...

Gärde Wesslaus värld är vidsträckt både geografiskt och till sitt innehåll. Från samebyar i Lapplands fjälltrakter till de sju haven, med uppdrag inom allt från kultur till skatterätt. Med ett antal aktuella exempel visar vi här spännvidden i vår verksamhet – men också vår idé om att medverka i arbetet för ett bra samhälle.Gärde Wesslau i ny
förpackning

Vårt nya utseende och uttryck är nämligen resultatet av ett långsiktigt strategiskt arbete där vi metodiskt och omsorgsfullt har mejslat ut vilket slags advokatbyrå vi är, vill vara och vill uppfattas som. Det visuella utanpåverket är en logisk konsekvens av våra diskussioner och analyser och funderingar. Vi har gjort en hemläxa som – vågar jag påstå – har berikat oss både individuellt och som företag.Från garagebutik till Sveriges största besöksmål

Berättelsen om Gekås i Ullared är en välkänd framgångssaga – men en av huvudpersonerna håller sig i kulisserna bortom det mediala strålkastarljuset. Advokat Ulf Öjerklint på Gärde Wesslau i Borås verkar utan att synas. Som styrelseordförande har han varit med på den exempellösa resan från garagebutik till Sveriges största besöksmål.

Världens häftigaste och bäst avlönade yrke

I USA, alltså. Eller rättare sagt i Hollywood. För i filmvärldens och drömmarnas huvudstad är juristen en etablerad centralfigur ända sedan stumfilmens dagar. Skurken, deckaren och polisen är fortfarande i särklass, men idag är juristen minst jämsides med journalisten eller läkaren – och hästlängder före den allt dammigare cowboyen.
Sverige siktar på att bli ledande inom eHälsa

Den svenska regeringen har målsättningen att Sverige skall vara världsledande inom eHälsa år 2025. Pontus Sörlin, partner på Gärde Wesslau, förklarar några av de aktuella utmaningarna för svensk eHälsa och tar en noggrann bild av regeringens senaste rapport inom eHälsa, som bl a rekommenderar att skapa en ny nationell läkemedelslista. Rapporten, och särskilt detta förslag, har blivit skarpt kritiserad, vilket förklaras av Pontus.

Artikeln publicerades först i eHealth Law & Policy i April 2016.

(mer…)


Prenumerera
på vårt
nyhetsbrevGärde Wesslau söker biträdande jurist till kontoret i Borås

Gärde Wesslau Advokatbyrå söker nu en biträdande jurist till kontoret i Borås. All information hittar du här: PlatsannonsGärde Wesslau biträder vid överlåtelse av Axesshuset

 

Pressrelease 2016-03-30

 

Gärde Wesslau biträder vid överlåtelse av Axesshuset

 

Gärde Wesslau har medverkat som juridisk rådgivare till Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag vid överlåtelsen av delar av Axesshuset till ett av Wallenstam AB (publ) helägt dotterbolag.

 

Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag (Parkeringsbolaget) har överlåtit del av fastigheten Göteborg Haga 31:5 (Axesshuset) till Wallenstamkoncernen. Fastigheten, som i dagsläget består av såväl kontor som en parkeringsanläggning, är föremål för en fastighetsbildning enligt vilken parkeringsanläggningen kommer att styckas av och kvarbli i Parkeringsbolagets ägo. Resterande del av fastigheten, dvs. kontorsdelen, har idag genom ifrågavarande transaktion överlåtits till Wallenstamkoncernen.  Det överenskomna fastighetsvärdet för den överlåtna delen av fastigheten uppgår till drygt 169 miljoner kronor.

 

Parkeringsbolaget företräddes vid förvärvet av Gärde Wesslau Advokatbyrå genom advokaterna Erik Wallberg och Cecilia Hesslén samt biträdande jurist Malin Ekström.


Konkurser &
rekonstruk-
tioner

Här finns information om pågående konkurser och rekonstruktioner.

Offentlig chef - Aktuell juridik

 

I januari var Kaisa Adlercreutz, Robert Moldén, Roland Adrell, Amir Daneshpip och Jessica Stålhammar i Karlstad och föreläste om aktuella juridiska frågor på Offentlig chef. Se deras föredrag här:

 

Offentlig chef

 Gärde Wesslau rådgivare till Fagerhult vid förvärvet av LED Linear GmbH

 

Det svenska börsbolaget Fagerhult har den 15 mars 2016 förvärvat 100% av det tyska bolaget LED Linear GmbH, baserat i Neukirchen-Vluyn. Förvärvet är värderat till 61 miljoner Euro på en skuld- och kassafri basis inklusive eventuella tilläggsköpeskillingar.

 

LED Linear är en prisbelönt tillverkare av linjära LED produkter med en omsättning på 21 miljoner Euro och har 110 anställda. LED Linear GmbH tillverkar linjära LED-belysningsarmaturer, LED moduler och andra belysningsarmaturskomponenter för professionella miljöer. Vanliga användningsområden inkluderar kontor, retail, hotell, infrastruktur och lyxbostäder. Bolaget har framgångsrikt etablerat ett globalt försäljningsnätverk där mer än hälften av bolagets försäljning sker utanför Europa, primärt till Nordamerika och Asien.

 

“LED Linear GmbH tillverkar linjära LED produkter i världsklass, de använder sig av den allra senaste integrerade tillverkningstekniken och har prisbelönta produkter och varumärke. Bolaget har under en längre tid konsekvent uppvisat starka finansiella resultat och haft en organisk tillväxt på mer än 40% 2015. LED Linear har en fantastisk innovationshistorik som har resulterat i ett antal framstående arkitekturbelysningslösningar. Det gläder mig att Dr Michael Kramer och Carsten Schaffarz kommer att fortsätta leda bolaget i framtiden och bygga på den starka plattform de och deras medarbetare på LED Linear har skapat. Med detta förvärv har vi identifierat ett flertal synergier, från ökad försäljning av bolagets produkter genom våra distributionskanaler till nyttjandet av bolagets spetskompetens inom LED”, kommenterar Johan Hjertonsson, VD Fagerhultgruppen.

 

”Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med lokalt baserade legala rådgivare och vårt samarbete med Fagerhults transaktionsrådgivare, Valentum Partners. Uppdraget visar advokatbyråns kompetens att ge rådgivning i uppdrag som har hög internationell prägel eftersom uppdraget för Fagerhult har omfattat världsomspännande frågor kopplade till nio olika rättsordningar och länder”, kommenterar Kristoffer Jacobsson, advokat och partner vid Gärde Wesslau.

 

Legala rådgivare till Fagerhult i förvärvet var advokat Kristoffer Jacobsson vid Gärde Wesslau (lead legal counsel) tillsammans med Orrick Herrington & Sutcliffe LLP (local legal counsel). Transaktionsrådgivare till Fagerhult var Valentum Partners genom Robert Bäckström och Oscar Coster. Legala rådgivare till säljarna var Mayer Brown LLP och transaktionsrådgivare var Canaccord Genuity Limited.